Ismetevippor

Ismetevippor är givna delar av din ismeteutrustning och har sin plats i varje ismetares ismetepulka. Ismetevippan visar om du har napp genom att linan förs in i klämman längst fram eller över den böjda spetsen, beroende på modell och sedan vippar dessa fram och tillbaka i din spöhållare för ismete. Vi har vippor i olika tjocklekar och utseende för både dig som gillar ismete efter gös och dig som föredrar att ismeta gädda.
Visa mer Visa mindre
Kategorier
Filter
Produkter