Öppettider

Söder Sportfiske AB
Hornsgatan 148, 117 28 Stockholm

Måndag - Fredag 10.00 - 18.00
Lördag 10.00 - 15.00
Söndag
(stängt alla röda dagar)
Gone fishing

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter, aktuella kampanjer, tips och råd från oss direkt i din inkorg.

Avanmäl dig från vårt nyhetsbrev här.
Meny

Integritetspolicy / Privacy Policy

1. Allmänt

Skyddet för din personliga integritet är av avgörande betydelse för Söder Sportfiske AB (också vi, oss, vår, vårt, våra) och vi aspirerar därför till den högsta möjliga standard avseende dataskydd. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och andra tillämpliga lagar och regler om dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan tillvarata dina rättigheter.

2. Personuppgiftsansvarig

Söder Sportfiske AB (org. nr. 556656-9447), Byängsgränd 8, 120 40 Årsta, är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna policy.

3. Hur vi använder dina personuppgifter

Ändamål
För att kunna hantera beställningar/köp

Behandlingar som utförs

 • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
 • Identifikation och ålderskontroll
 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betalningslösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar)
 • Adresskontroll
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn och personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Eventuell betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Eventuellt, kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)
 • Användaruppgifter för ditt konto hos oss
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan något köpeavtal inte ingås.  

Lagringsperiod: Till dess att köpet genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en ytterligare tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Vi kan i undantagsfall komma att behandla informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för ändamålet att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sådan behandling grundas på Söder Sportfiskes berättigade intresse.  

Ändamål
För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Behandlingar som utförs

 • Nödvändig hantering för uppfyllande av våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domstols eller annan myndighets beslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).
Kategorier av personuppgifter

 • Namn och personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Eventuell betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Din korrespondens med oss
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuella fel/klagomål.
 • Användaruppgifter för ditt konto hos oss
Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna lagring av insamlade personuppgifter krävs enligt lag.

Lagringsperiod: Till dess att köpet genomförts (inklusive leverans och betalning) och för den ytterligare tid som krävs enligt aktuell lagstiftning.

Vi kan i undantagsfall komma att behandla informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för ändamålet att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sådan behandling grundas på Söder Sportfiskes berättigade intresse.  

Ändamål
För att kunna hantera kundserviceärenden

Behandlingar som utförs
 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler [inklusive sociala medier]).
 • Identifiering
 • Utredning av eventuella klagomåls- och supportärenden (inklusive teknisk support).

Kategorier av personuppgifter

 • Namn och personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Eventuell, betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Din korrespondens med oss
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuella fel/klagomål.
 • Användaruppgifter för ditt konto hos oss
Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt intresse av att kunna hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats och för en ytterligare tid av upp till 12 månader därefter.

Vi kan i undantagsfall komma att behandla informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för ändamålet att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sådan behandling grundas på Söder Sportfiskes berättigade intresse.  

Ändamål
För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot oss.

Behandlingar som utförs
 • Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser.
 • Förhindrande av skräppostutskick, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp- och leveransvillkor

Kategorier av personuppgifter
 • Namn och personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Din korrespondens med oss
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuella fel/klagomål.
 • Användaruppgifter för ditt konto hos oss

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Om ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot oss.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid av 12 månader därefter. Om behandlingen sker på grund av en rättslig förpliktelse lagras uppgifterna för den tid som krävs enligt aktuell lagstiftning.

Vi kan i undantagsfall komma att behandla informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för ändamålet att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sådan behandling grundas på Söder Sportfiskes berättigade intresse.

Ändamål
Marknadsföring

Behandlingar som utförs
 • Reklamutskick
 • Kommunikation med kunder och potentiella kunder avseende våra erbjudanden och varor.
 • Organisering och strukturering av kontaktuppgifter avseende befintliga och potentiella kunder

Kategorier av personuppgifter
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Din korrespondens med oss
 • Information om tidigare köp
Laglig grund: Berättigat intresse. Vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra våra erbjudanden och varor och att bygga och upprätthålla goda relationer med våra kunder.

Lagringsperiod: Uppgifter lagras i marknadsföringsändamål i upp till 12 månader efter det senaste utskicket eller det att kundrelationen upphört.

Vi kan i undantagsfall komma att behandla informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för ändamålet att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sådan behandling grundas på Söder Sportfiskes berättigade intresse.

Ändamål
För att tillhandahålla ditt konto hos oss

Behandlingar som utförs
 • Tillhandahållande och uppdatering av din ”kundprofil”.
 • Tillhandahållande av din beställningshistorik.
 • Förenkling av din användning av våra tjänster (t.ex. genom att bevakningar av produkter sparas för att underlätta framtida köp eller genom att varor du är intresserad av sparas i en önskelista).
 • Registrering av uppgifter du lämnar i samband med att du betygsätter olika artiklar på hemsidan.

Kategorier av personuppgifter
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Din korrespondens med oss
 • Beställningshistorik
 • Transaktionsuppgifter
 • Vilka varor du har betygsatt och vilket betyg du givit
 • Vilka varor du är intresserad av som sparats i din önskelista
 • Användaruppgifter för ditt konto hos oss
Laglig grund: Berättigat intresse. Vi har ett berättigat intresse av att ge dig tillgång till dina kunduppgifter, erbjuda viss funktionalitet och överblick över din kundhistorik.

Lagringsperiod: Uppgifter lagras i marknadsföringsändamål i upp till [24 månader efter den senaste inloggningen] eller till dess att du valt att radera sin profil på ditt konto hos oss.

Vi kan i undantagsfall komma att behandla informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för ändamålet att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sådan behandling grundas på Söder Sportfiskes berättigade intresse.  


Ändamål
För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort

Behandlingar som utförs
 • Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler).
 • Framtagande av underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. genom att kunna prognostisera inköp, lager, leveranser).
 • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment.
 • Ge våra kunder möjligheten att påverka vårt sortiment.
 • Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för oss och våra besökare/kunder
 • Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder och kön) sorteras du in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) för vilket analyser sedan görs på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade eller pseudonymiserade data, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka produkter som köps in och hur vi utvecklar ditt konto hos oss på www.sportfiskeprylar.se.
Kategorier av personuppgifter
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Din korrespondens med oss
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuella fel/klagomål.
 • Användaruppgifter för ditt konto hos oss
Laglig grund: Berättigat intresse.  Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.  

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid av upp till 12 månader därefter.

Vi kan komma att lagra informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sådan lagring grundas på Söder Sportfiskes berättigade intresse.


4. Från vilka källor samlas dina personuppgifter in

Utöver de uppgifter som du tillhandahåller oss, eller som vi samlar in från dig till följd av brevväxling, telefonsamtal, e-post och andra kommunikationsformer mellan dig och oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan, en s.k. tredje part. De personuppgifter som vi samlar in från sådana tredje parter är följande:

 • dina adressuppgifter från offentliga register för att ha korrekt och aktuell kontaktinformation avseende dig;
 • personuppgifter hänförliga till kreditvärdighet insamlade från kreditinstitut, banker och andra företag som bistår med sådana uppgifter för att bland annat ingå avtal med dig (sådana upplysningar samlas endast in under förutsättning att den betalningsmetod som du valt förutsätter detta);
 • kontaktinformation från sociala medier i marknadsföringssyfte förutsatt att du interagerat med oss på de sociala mediaplattformar där vi är närvarande

5. Utlämnande av dina personuppgifter

5.1. I samband med något av de ändamål som beskrivits i avsnitt 3. ”Hur vi använder dina personuppgifter” kan vi komma att lämna ut uppgifter om dig till:

- myndigheter, när vi har en rättslig förpliktelse att göra det;

- våra samarbetspartners. Sådana samarbetspartners är antingen företag som erbjuder IT-lösningar inklusive e-handel och affärssystem eller tjänster för fakturaköp eller andra betalningsmetoder;

- någon som vi kan komma att överlåta våra rättigheter och skyldigheter till; samt

- kreditinstitut eller andra organisationer som bistår oss i beslut och/eller som hjälper oss att reducera risken för bedrägerier.

5.2. Huvudregel för all personuppgiftsbehandling som Söder Sportfiske företar är att den ska ske inom EU/EES-området. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES-området när:

- överföringen sker till ett land som Europeiska kommissionen ansett erbjuder en adekvat skyddsnivå avseende dina personuppgifter;

- mottagaren finns i USA och har anslutit sig till självcertifieringsmekanismen Privacy Shield;

- överföringen skyddas av standardavtalsbestämmelser som antagits av en tillsynsmyndighet och godkänts av Europeiska kommissionen

- om vi är tvungna enligt lag att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES-området och vi har säkerställt att uppgifterna förblir tillräckligt skyddade; eller

- du har givit ditt samtycke till överföringen.


6. Cookies och användningen av cookies

En cookie är en textfil som sparas av en webbläsare och lagras på den enhet som används. Cookien kan innehålla en mängd olika information beroende på vilken typ av cookie det rör sig om. Syftet med de cookies som används direkt i Askås e-handelsplattform är att förbättra sajten. I vissa fall är cookies en förutsättning för att olika funktioner och tjänster ska fungera korrekt. Utöver de cookies som Askås system använder förekommer också cookies från externa källor. Ett exempel på detta är cookies från Google och Facebook.

Det finns två typer av cookies:
1. Permanenta cookies: Dessa ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
2. Sessionscookies: Dessa lagras på din dator så länge du är inne på en webbsida. När du stänger ner webbläsaren försvinner sessionscookien.

6.1. På www.sportfiskeprylar.se använder vi följande cookies:

- Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet);

- Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut);

- Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker);

- Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredje parts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics);

- Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare på ett sätt som liknar cookies).

6.2. De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster som vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

6.3. Du kan själv styra användningen av cookies. Din webbläsare eller enhet ger dig möjligheten att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig med om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartcookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa tjänster inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. Varje webbläsare skiljer sig åt i hur den hanterar cookie-inställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn i varje webbläsare, och som förklarar hur du kan ändra dina cookieinställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

Microsoft Edge™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™

6.4 Användning av Google (Universal) Analytics för webanalys

I den mån du har gett ditt samtycke till detta använder Sportfiskeprylar.se Google (Universal) Analytics i syfte att analysera webbplatsen. Webbanalystjänsten tillhandahålls av Google Ireland Limited, ett företag som bildas och drivs enligt Irlands lagar, med sitt säte på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (www.google.se). Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör analys av din användning av webbplatsen, till exempel cookies. Informationen som automatiskt samlas in om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats förkortas IP-adressen innan den överförs inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics, slås i allmänhet inte samman med annan Google-data. Efter slutet av syftet och när våran användning av Google Analytics avslutas, raderas de uppgifter som samlas in i detta sammanhang.

I den mån information överförs till Googles servrar i USA och lagras där, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan visas här. Baserat på detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med verkan för framtiden genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns tillgänglig på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se. Detta förhindrar insamling av data som genereras av cookies, data relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), samt bearbetning av dessa uppgifter av Google.

Som ett alternativ till browser plugin kan du klicka för att förhindra att Google Analytics samlar in din data från den här webbplatsen i framtiden. På så sätt placeras en opt out cookie på din enhet. Om du tar bort dina cookies kommer du att bli ombedd att ge ditt samtycke igen.

6.5 Användning av Google tjänster för webanalys

Vår hemsida, 
www.sportfiskeprylar.se, använder Google-tjänster som Google Analytics och Google Remarketing. Google använder de insamlade personuppgifterna för att spåra och undersöka användningen av www.sportfiskeprylar.se, för att framställa rapporter rörande aktiviteten på hemsidan, för att rikta marknadsföring och för att dela uppgifterna med andra Google-tjänster. Google kan komma att använda de insamlade personuppgifterna i enlighet med Googles egen privacy policy som du hittar här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv

Du kan läsa mer om våran cookiepolicy och vilka cookies vi sparar ner i butiken här.


8. Skyddet för dina personuppgifter

För att skydda dina personuppgifter och för att hålla skyddet uppdaterat och effektivt har vi vidtagit ett antal åtgärder. Bland dessa åtgärder ingår:

- Utbildning och träning av relevant personal för att säkerställa att de är medvetna om vårt ansvar och skyldigheter vid behandling av dina personuppgifter;

- Administrativa och tekniska kontrollfunktioner för att begränsa åtkomsten till personuppgifter för andra än de som har behov av att behandla sådana uppgifter;

- Tekniska säkerhetsåtgärder, inklusive brandväggar, kryptering och antivirusmjukvara; och

- Fysiska säkerhetsåtgärder, t.ex. passerkort för att komma in i våra lokaler.]

9. Dina rättigheter

9.1. Du har olika rättigheter hänförliga till behandlingen av dina personuppgifter. Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen är följande:

Rätten till tillgång

9.2. Du har rätt till tillgång avseende de personuppgifter om dig som vi behandlar (s.k. registerutdrag). Observera att vi kan komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätten till komplettering

9.3. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du få dem rättade. Du kan också ha rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.

Rätten till radering

9.4. Du kan begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig om:

- uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats;

- du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändningen väger tyngre än vårt berättigade intresse;

- du invänder mot personuppgiftsbehandling för direktmarknadsföringsändamål;

- personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt; eller

- personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som omfatta oss.

9.5. Vi kan vara förhindrade att radera vissa personuppgifter på grund av krav enligt t.ex. bokförings- eller konsumentlagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering har du möjlighet att begära att personuppgifterna ska blockeras från att kunna användas för andra syften än för vilka de måste sparas.


Rätten till begränsning

9.6. Du har i vissa situationer rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Om behandlingen ska begränsas får vi endast, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Invända mot berättigat intresse

9.7. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot behandlingen av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. För att kunna behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätten till dataporatbilitet

9.8. Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller på fullgörande av avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske på automatiserad väg.

10. Behörig myndighet

10.1. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du alltid möjlighet att vända dig till Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

11. Klarna

11.1. För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.