Integritetspolicy / Privacy Policy

1. Allmänt

Skyddet för din personliga integritet är av avgörande betydelse för Söder Sportfiske AB (också vi, oss, vår, vårt, våra) och vi aspirerar därför till den högsta möjliga standard avseende dataskydd. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och andra tillämpliga lagar och regler om dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan tillvarata dina rättigheter.

2. Personuppgiftsansvarig

Söder Sportfiske AB (org. nr. 556656-9447), Byängsgränd 8, 120 40 Årsta, är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna policy.

3. Hur vi använder dina personuppgifter

3.1 Ändamål

För att kunna hantera beställningar/köp

3.1.1 Behandlingar som utförs
  • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
  • Identifikation
  • Adresskontroll
  • Hantering av reklamations- och garantiärenden.
3.1.2 Kategorier av personuppgifter
  • Namn och personnummer
  • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
  • Köpinformation (t.ex. vilken vara som beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)
  • Användaruppgifter för ditt konto hos oss
3.1.3 Laglig grund

Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan något köpeavtal inte ingås. Om vi inte har ett avtal direkt med dig (utan t.ex. med ditt företag) stöder vi oss på en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna administrera dina beställningar/köp.ullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan något köpeavtal inte ingås.  
3.1.4 Lagringsperiod

Till dess att köpet genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en ytterligare tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.
Vi kan i undantagsfall komma att behandla informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för ändamålet att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, t.ex. om du skulle ha rättsliga anspråk mot oss eller vi skulle ha rättsliga anspråk mot dig.

3.2 Ändamål

För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

3.2.1 Behandlingar som utförs
  • Nödvändig hantering för uppfyllande av våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domstols eller annat myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).
3.2.2 Kategorier av personuppgifter

  • Namn och personnummer
  • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
  • Din korrespondens med oss
  • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuella fel/klagomål.
  • Användaruppgifter för ditt konto hos oss
3.2.3 Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att följa lagar, såsom exempelvis bokföringslagen, penningtvättslagstiftning och för att följa relevanta konsumentskyddslagar.

3.2.4 Lagringsperiod

Till dess att köpet genomförts (inklusive leverans och betalning) och för den ytterligare tid som krävs enligt aktuell lagstiftning. Personuppgifter som vi måste behandla för att uppfylla krav i bokföringslagen behandlas dock t.o.m. det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.
Vi kan i undantagsfall komma att behandla informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för ändamålet att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, t.ex. om du skulle ha rättsliga anspråk mot oss eller vi skulle ha rättsliga anspråk mot dig.

3.3 Ändamål

För att kunna hantera kundserviceärenden

3.3.1 Behandlingar som utförs
  • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).
  • Identifiering
  • Utredning av eventuella klagomåls- och supportärenden (inklusive teknisk support).
3.3.2 Kategorier av personuppgifter
  • Namn och personnummer
  • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
  • Din korrespondens med oss
  • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuella fel/klagomål.
  • Användaruppgifter för ditt konto hos oss
3.3.3 Laglig grund

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden under köpeavtalet med dig. Om vi inte har ett avtal direkt med dig (utan t.ex. med ditt företag eller om du inte är kund hos oss) stöder vi oss på en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna administrera ditt kundserviceärende.

3.3.4 Lagringsperiod

Till dess att kundserviceärendet har avslutats och för en ytterligare tid av upp till 12 månader därefter.
Vi kan i undantagsfall komma att behandla informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för ändamålet att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, t.ex. om du skulle ha rättsliga anspråk mot oss eller vi skulle ha rättsliga anspråk mot dig.

3.4 Ändamål

Skydda oss mot eller framställa rättsligt anspråk

3.4.1 Behandlingar som utförs
  • Nödvändig för oss för att följa relevanta konsumentskyddslagar
  • Vårt berättigade intresse att hantera klagomål, reklamationer och/eller försvara oss mot rättsliga krav.
3.4.2 Kategorier av personuppgifter
  • Namn och personnummer
  • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
  • Din korrespondens med oss
  • Köpinformation (t.ex. vilken vara som beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)
  • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuella fel/klagomål.
  • Användaruppgifter för ditt konto hos oss
  • Information om tidigare köp
  • Beställningshistorik
3.4.3 Laglig grund

Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal (t.ex. om vi anser att du inte följer avtalet med oss) stöder vi oss på det som laglig grund. Om anspråket skulle sakna koppling till avtalet (eller om du inte har ett avtal med oss) stöder vi oss på en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna försvara oss mot rättsliga anspråk eller framställa rättsliga anspråk.

3.4.4 Lagringsperiod

Till dess att preskription inträder, dvs. typiskt sett tio år från det att kravet uppstod.

3.5 Ändamål

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst

3.5.1 Behandlingar som utförs
  • Förhindrande av skräppostutskick, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp- och leveransvillkor
3.5.2 Kategorier av personuppgifter
  • Namn och personnummer
  • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
  • Din korrespondens med oss
  • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuella fel/klagomål.
  • Användaruppgifter för ditt konto hos oss
3.5.3 Laglig grund

Berättigat intresse. Vi har ett berättigat intresse av att förhindra missbruk av en tjänst.

3.5.4 Lagringsperiod

Från insamlandet och för en tid av 12 månader därefter. Om behandlingen sker på grund av en rättslig förpliktelse lagras uppgifterna för den tid som krävs enligt aktuell lagstiftning.
Vi kan i undantagsfall komma att behandla informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för ändamålet att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, t.ex. om du skulle ha rättsliga anspråk mot oss eller vi skulle ha rättsliga anspråk mot dig.

3.6 Ändamål

Marknadsföring

3.6.1 Behandlingar som utförs
  • Reklamutskick
  • Kommunikation med kunder och potentiella kunder avseende våra erbjudanden och varor.
  • Organisering och strukturering av kontaktuppgifter avseende befintliga och potentiella kunder
3.6.2 Kategorier av personuppgifter
  • Namn
  • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
  • Din korrespondens med oss
  • Information om tidigare köp
3.6.3 Laglig grund

Berättigat intresse. Vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra våra erbjudanden och varor och att bygga och upprätthålla goda relationer med våra kunder.
Särskilt om elektronisk marknadsföring 
Som kund hos oss kommer vi att skicka elektronisk marknadsföring (t.ex. via e-post) rörande våra tjänster. Om du inte vill ha sådan marknadsföring kan du välja att motsätta dig behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring, t.ex. genom länken i utskicket.

3.6.4 Lagringsperiod

Uppgifter lagras i marknadsföringsändamål i upp till 12 månader efter det senaste utskicket eller det att kundrelationen upphört.
Vi kan i undantagsfall komma att behandla informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för ändamålet att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, t.ex. om du skulle ha rättsliga anspråk mot oss eller vi skulle ha rättsliga anspråk mot dig.

3.7 Ändamål

För att tillhandahålla ditt konto hos oss

3.7.1 Behandlingar som utförs
  • Tillhandahållande och uppdatering av din ”kundprofil”.
  • Tillhandahållande av din beställningshistorik.
  • Förenkling av din användning av våra tjänster (t.ex. genom att bevakningar av produkter sparas för att underlätta framtida köp eller genom att varor du är intresserad av sparas i en önskelista).
  • Registrering av uppgifter du lämnar i samband med att du betygsätter olika artiklar på hemsidan.
3.7.2 Kategorier av personuppgifter
  • Namn
  • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
  • Din korrespondens med oss
  • Beställningshistorik
  • Vilka varor du har betygsatt och vilket betyg du givit
  • Vilka varor du är intresserad av som sparats i din önskelista
  • Användaruppgifter för ditt konto hos oss
3.7.3 Laglig grund

Berättigat intresse. Vi har ett berättigat intresse av att ge dig tillgång till dina kunduppgifter, erbjuda viss funktionalitet och överblick över din kundhistorik.

3.7.4 Lagringsperiod

Uppgifter lagras i marknadsföringsändamål i upp till [24 månader efter den senaste inloggningen] eller till dess att du valt att radera sin profil på ditt konto hos oss.
Vi kan i undantagsfall komma att behandla informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för ändamålet att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, t.ex. om du skulle ha rättsliga anspråk mot oss eller vi skulle ha rättsliga anspråk mot dig. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort

3.8 Ändamål

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort

3.8.1 Behandlingar som utförs

   • Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler).
   • Framtagande av underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. genom att kunna prognostisera inköp, lager, leveranser).
   • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment.
   • Ge våra kunder möjligheten att påverka vårt sortiment.
   • Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för oss och våra besökare/kunder
   • Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder och kön) sorteras du in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) för vilket analyser sedan görs på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade eller pseudonymiserade data, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka produkter som köps in och hur vi utvecklar ditt konto hos oss på sportfiskeprylar.se.
3.8.2 Kategorier av personuppgifter
  • Namn
  • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
  • Din korrespondens med oss
  • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuella fel/klagomål.
  • Användaruppgifter för ditt konto hos oss
3.8.3 Laglig grund

Berättigat intresse.  Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

3.8.4 Lagringsperiod

Från insamlandet och för en tid av upp till 12 månader därefter.
Vi kan i undantagsfall komma att behandla informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för ändamålet att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, t.ex. om du skulle ha rättsliga anspråk mot oss eller vi skulle ha rättsliga anspråk mot dig.

4. Från vilka källor samlas dina personuppgifter in

Utöver de uppgifter som du tillhandahåller oss, eller som vi samlar in från dig till följd av brevväxling, telefonsamtal, e-post och andra kommunikationsformer mellan dig och oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan, en s.k. tredje part. De personuppgifter som vi samlar in från sådana tredje parter är följande:
 • dina adressuppgifter från offentliga register för att ha korrekt och aktuell kontaktinformation avseende dig;
 • kontaktinformation från sociala medier i marknadsföringssyfte förutsatt att du interagerat med oss på de sociala mediaplattformar där vi är närvarande

5. Utlämnande av dina personuppgifter

5.1.

I samband med något av de ändamål som beskrivits i avsnitt 3. ”Hur vi använder dina personuppgifter” kan vi komma att lämna ut uppgifter om dig till:
- myndigheter, när vi har en rättslig förpliktelse att göra det;
- våra samarbetspartners. Sådana samarbetspartners är antingen företag som erbjuder IT-lösningar inklusive e-handel och affärssystem, tjänster för fakturaköp eller andra betalningsmetoder eller logistikföretag (t.ex. postföretag som DHL och PostNord);
- kreditinstitut eller andra organisationer som bistår oss i beslut och/eller som hjälper oss att reducera risken för bedrägerier; samt
- någon som vi kan komma att överlåta våra rättigheter och skyldigheter till.
Våra samarbetspartners kommer endast få tillgång till dina uppgifter i den mån och under den tid som krävs för att tillhandahålla respektive tjänst

5.2.

Huvudregel för all personuppgiftsbehandling som Söder Sportfiske företar är att den ska ske inom EU/EES-området. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES-området när:
- överföringen sker till ett land som Europeiska kommissionen ansett erbjuder en adekvat skyddsnivå avseende dina personuppgifter;
- överföringen skyddas av standardavtalsbestämmelser som antagits av en tillsynsmyndighet och godkänts av Europeiska kommissionen; eller
- du har givit ditt samtycke till överföringen.

6. Cookies och användningen av cookies

Vi använder oss av cookies på vår webbplats. Du kan läsa mer om vår cookiepolicy och vilka cookies vi sparar ner i butiken här.

7. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, ändring och spridning. T.ex. sker behandlingen i lokaler med god fysisk säkerhet och i IT-system som har god säkerhetsstandard. När andra bolag behandlar personuppgifter på uppdrag av oss säkerställer vi att dessa är bundna av personuppgiftsbiträdesavtal. Vi ställer även krav på säkerhet och sekretess i enlighet med tillämpliga lagar.


8. Skyddet för dina personuppgifter

För att skydda dina personuppgifter och för att hålla skyddet uppdaterat och effektivt har vi vidtagit ett antal åtgärder. Bland dessa åtgärder ingår:

- Utbildning och träning av relevant personal för att säkerställa att de är medvetna om vårt ansvar och skyldigheter vid behandling av dina personuppgifter;

- Administrativa och tekniska kontrollfunktioner för att begränsa åtkomsten till personuppgifter för andra än de som har behov av att behandla sådana uppgifter;

- Tekniska säkerhetsåtgärder, inklusive brandväggar, kryptering och antivirusmjukvara; och

- Fysiska säkerhetsåtgärder, t.ex. passerkort för att komma in i våra lokaler.

9. Dina rättigheter

9.1.

Du har olika rättigheter hänförliga till behandlingen av dina personuppgifter. Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen är följande:
Rätten att bli informerad

9.2.

Du kan begära att när som helst få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig.
Rätten till tillgång

9.3.

Du har rätt till tillgång avseende de personuppgifter om dig som vi behandlar (s.k. registerutdrag). Observera att vi kan komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätten till komplettering

9.4.

Om dina personuppgifter är felaktiga kan du få dem rättade. Du kan också ha rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.
Rätten till radering

9.5.

Du kan begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig om:
- uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats;
- du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändningen väger tyngre än vårt berättigade intresse;
- du invänder mot personuppgiftsbehandling för direktmarknadsföringsändamål;
- personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt; eller
- personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som omfatta oss.

9.6.


Vi kan vara förhindrade att radera vissa personuppgifter på grund av krav enligt t.ex. bokförings- eller konsumentlagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering har du möjlighet att begära att personuppgifterna ska blockeras från att kunna användas för andra syften än för vilka de måste sparas.

Rätten till begränsning

9.7.

Du har i vissa situationer rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Om behandlingen ska begränsas får vi endast, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Invända mot berättigat intresse

9.8.

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot behandlingen av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. För att kunna behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.
Rätten till dataportabilitet

9.9.

Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller på fullgörande av avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske på automatiserad väg.
Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheter

9.10.

Se avsnitt 11.


10. Återkallande av samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till viss behandling har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförts innan samtycket återkallades. Vid ett återkallande har vi inte längre rätt att fortsätta behandlingen i fråga, om det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på order@sportfiskeprylar.se.


11. Behörig myndighet

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du alltid möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten på https://www.imy.se/


12. Klarna

För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.


13. PayPal

För att vi ska kunna erbjuda dig PayPal som betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till PayPal, så som kontakt- och orderinformation, för att PayPal ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om PayPal kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och PayPal’s dataskyddspolicy.


14. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller synpunkter kring hur vi behandlar personuppgifter får du gärna kontakta oss via order@sportfiskeprylar.se.